Tue10192021

Last updateFri, 23 Nov 2018 7am

Video Banjarnegara

Back You are here: Home Derap Serayu online Gendu_Gendu Rasa Bakul Sega Anake Dadi Pejabat

Bakul Sega Anake Dadi Pejabat

Dadap, Calon Anggota Legislatif Kabupaten Banjarnegara sekang Partai Gurem, winginane pas arep tahun baru blusukan maring Pasar Malem neng Alun-alun Banjarnegara, tilik panggonan wong sing mati kesetrum. Etung-etung kambi kampanye nggolet bithing karo arep tuku trompet nggo anake sing neng umah. Sedurunge nggolet trompet, Dadap takon-takon karo wong wadon tua bakul sega. Jenenge Sarminah, umaeh neng mburi Kodim.
Dadap    :     Nyuwun sewu mbah, panjenengan asmane sinten nggih?
Sarminah    :     Kula Sarminah Pak, kados pundi nggih Pak?
Dadap    :     Mbah Sarminah daleme pundi? Mpun ndangu sadean sega?
Sarminah    :     Griya kula teng wingking Kodim Pak, nggih mpun rong puluh taunan, awit anak Kula sing mbarep deadeni…
Dadap    :     Lah putrane pinten seniki?
Sarminah    :     tigo pak, estri sedaya…
Dadap    :     lah anake pada neng ndi sekie? Deneng ora ana sing ngrewangi?
Sarminah    :     Anak kula sing mbarep teng Kantor Pajeg Pak, nomer kalieh teng Kantor Kejaksaan, Lajeng sing terakhir teng Kantor Depag. Dados sami sibuk sedanten Pak.
Dadap gedeg-gedeg gumun karo Mbah Sarminah. Terus neng ngarepe wong-wong sing pada melu karo bakul-bakul liane, Dadap ngomong rosa pisan “Lah kie sedulur …. Mbah Sarminah sing mung bakul sega anake bisa pada sukses.
Anak mbarep nang Kantor Pajeg, Nomer lorone neng Kejaksaan, sing mbontot neng Kantor Depag. Tapi Mbah Sarminah esih seneng kerja keras, Lah kie buktine Mbok Sarminah tetep dodolan sega wengi-wengi kaya kie”.
Dadap    :     Mbah Sarminah, Anake njenengan jabatane apa neng Kantor Pajeg, Kejaksaan karo sing neng Kantor Depag?”.
Sarminah    :     Nggih sami kalih kula Pak, sadean sega.
Dadap    :     *$#%@*&%$^* (mamah jentik).

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan