Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

 

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN DAN APABILA KAMI MEMBERIKAN PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN YANG DITETAPKAN KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.