Fri05272022

Last updateFri, 23 Nov 2018 7am

Video Banjarnegara

Back You are here: Home Derap Serayu online Gendu_Gendu Rasa Sawang Sinawang

Sawang Sinawang

Jere pedagang, dadi pegawai si kepenak gajihe rutin saben wulan ora nggrengga rugi. Jere petani, pedagang si seneng olih duwit saben dina. Jere pegawai, pedagang si seneng, akeh bathine  ora debatesi wektu kaya inyong kudu mlebu tit jam 7 mulih jam papat nampane duwit sewulan sepisan. Jere kontraktor, ayem-ayeme dadi wong tani  refresing terus nang sawah ndeleng tanduran ijo royo-royo ora mikir speck ora mikir SPJ.

“Lah sawang sinawang” kuwe biasane pocapan sing sering keprungu menawa deomongna  uripe lewih kepenak tinimbnag wong liya, lewih makmur  jebar jebur. Mbuh pancen mungkur desawang kepenak ning sing nglakoni biasa baen, apa malah jebule lewih mumet tinimbang sing ngomongna kepenak kuwe. Pancen wong menawa nyawang wong liya rasane lewih kepenak tinimbang awake dewek, kayane dedeleng sekang njaba ora pada ana keruwetan urip. Kabeh mulus urusane.Mulane sering pada mbatin, halah enggane inyong dadi kae, kepenak temen daen uripe.Ora rekasa kaya inyong siki.

 Ning ya pancen bener ora ana pegawean sing gampang, kabeh pegawean mesthi nduweni tanggung jawab sing abot. Dadi guru  ya siki pol akehe administrasine,  kudu lewih pinter sekang muride,merga  siki ngelmu apa baen bisa deklik nang internet, menawa guru gaptek bisa kewirangan nang ngarep klas. Detambah maning polahe murid sing sering mbedegel nang ati, jan kudu jembar banget segarane. Petani sing ora ana administrasi thirik-thirik kaya guru, ora kudu  absen ya prihatin maring tengkulak sing dolanan rega kasil tani sekarepe dewek. Apa maning pedagang lan kontraktor mesthi lewih akeh premasalahane. Persaingane lewih abot.

Jane kenangapa wong ngomongna wong liya lewih kepenak, mergane  ora pada ngerti ruwet rentenge urusan kang deadepi. Menawa ngerti jane pada bareng-bareng nyemlong..ooo jane ora awake dewek tok sing pusiiing. Kae jebule ya pada baen inyong. 

Ningen ya ana sing  malah bisa kosok baline, sing desawang ora kepenak jebule kepenak. Uripe  rasane adem tentrem.Ora sengsara kaya sing dekira  wong nek weruh sekang njaba. Jane manggua sing nglakoni kepenake kaya sing desawang. Naah...kuwe mau bisa menawa wong urip wis bisa  nyukuri kabeh sing wis dewai marang sing aweh urip, mergane kabeh kahanan urip mesthi sing paling apik mungguhe awake dewek. Ora usah ngomong enggane inyong dadi kae, enggane inyong dadi kiye. Pokoke inyong ya inyong, inyong bisa kepenak  ora kudu dadi kae.Pokoke  dadi inyong sing arep mulya  ya merga  upadayane inyong karo pitulunge Pengeran.

Kabeh wong urip  mesthi  duwe masalah, kabeh mesthi nduweni renggan.Ora mungkin ora lan  kabeh masalah uga  mesthi bisa rampunge. Rampung masalah iki teka masalah liyane maning. Liyane rampung teka sing liya maning.Pancen uwis denashaken nang Alquran Surat As-Syarh ayat 6- 7sing artine “Menawa ana susah  mesti ana gampange, lan menawa  kowe rampung urusan siji, ngaliha maring urusan sijine maning”.

Dadi lawase wong esih urip mesthi esih ana masalah sing kudu deadepi. Mulane manggua nek agi nglakoni keruwetan pokoke delakonii baen, toli mengko ana pinggire, ana rampunge. Ora usah nggrundel ora usah kemrungsung.Matunuwun. Klilan. 

* Lilis Ujiyanti, mulang Bahasa Jawa nang Mts Cokroaminoto Wanadadi-Banjarnegara. (Dening : Lilis Ujianti)

 

 

 

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan