Fri05272022

Last updateFri, 23 Nov 2018 7am

Video Banjarnegara

Back You are here: Home Derap Serayu online Info-Logi “NGANTRI” Lilis Ujianti

“NGANTRI” Lilis Ujianti

Kayane, nang endi bae ora ana wong sing seneng angger kon ngenteni utawa ngantri. Temenan kayane ora ana. Manggua teka langsung delayani. Ora ndadak ngantri kesuwen jam-jaman. Kabeh-kabeh wong sing agi ngantri mesthi rasane kesiksa banget. Ya angger ana kancane sing dekenal bareng-bareng ngantri, lumayan mandan bisa nglipur ati, rasane ora krasa suwe. mergane deslimur karo omong-omongan lan guyon.

 

Jane siki ana cara nggo nglipur ati selagine ngantri, yakuweh HP-nan. Mbuh apa sing depencet, ning akeh-akehe wong ngantri kuweh mesthi tal tul menceti HP. Ora preduli kiwa tengene, ora gligat-gligut acan. Pokoke asik HP-nan. Mendhingan komunikasi karo wong mbuh nang endi tenimbang omong-omongan karo wong sing nang jejere. Wong sing nang jejere deanggep memedi sing ora ana wujude, lha mbarang ora padha takon-takonan blas. Jan uwis ora kaya urip nang Indonesia, ora kaya nang Jawa sing misuwur sumeh lan ramahe. Jajal baen dedeleng nang bank apa nang rumah sakit utawa panggonan layanan masrakat liyane, mesthi padha kaya kuweh.

Jane ngantri bisa kanggo ajang silaturahmi, tetepungan karo wong sing agi padha-padha ngantri. Biasane alesane ora pada omong-omongan anu ora kenal, padha-padha emoh takon dhisit. Padha jaim kabeh emoh ndisiti takon.Kayane uwis pada dadi korban  ungkapan SKSD, (sok kenal sok deka)t Mulane pada anti angger  takon disit. Mengkane angger ana sing ndisiti takon marakna seneng. Sing penting takone aja over, wong nembe ketemu ya pitakonane standar. Ora usah takon sing ngaya wara dadine ora marakna sebel sing detakoni.

Angger omong-omongan koh nyambung bisa dadi delajut nang babagan liyane, eh bisa-bisa desambung nang bisnis, apa malah ketemu jodho bagine sing esih lajang. Mulane aja nyia-nyiakna wong sing nang jejere.

Salah siji pondhok modern nang Jawa Timur, mbudayakna antri kanggo ndidik santri-santrine. Santri nang kana ewon, dadi angger garep ngapa  baen mesthi antri. Garep madang, adus, telepon, jajan nang kantin lan liya-liyane. Ora ana santri sing ora ngantri nang kana, kabeh pada ngantri, awal-awale sing ora tau ngantri rasane suwe banget, ning suwe-suwe nang kana padha biasa baen gole ngantri, ngantri karo bungah ati. Kenangapa budaya ngantri kudu deuri-uri? Mergane penting banget  ngelmu sing dearah sekang ngantri kuwe. Budaya ngantri nduweni manpangat, ing antarane:

1.    Ngregani hak-hake wong liya. Angger wong liya wis nang ngarep ya aja disrombol, salahe dhewek mangkate ora gasik, dadi    ora bisa nang ngarep. Ora nyrombol ateges wis bisa  ngregani hake wong liya.

2.    Ngatur Wektu. Angger kepengin antriane aja kedawan, aja nang mburi dhewek, ya mangkate kudu gasik.

3.    Ngatur emosi. Ora kena jengkel karo kahahan angger antriane nang mburi, toli gole ora bisa mangkat gasik anu ana kepentingan sing ora kena detinggal. Denikmati baen.

4.    Silaturahmi. Dadi akrab karo  sing nang ngarep mburine, mergane ora nggayah antri ngadeg karo meneng jlep. Apaming angger antriane ngoler mesthi dadi akeh kenalane

Budaya antri, budaya tertib sing prelu dejaga. *

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan