Fri05272022

Last updateFri, 23 Nov 2018 7am

Video Banjarnegara

Back You are here: Home Derap Serayu online Info-Logi “ U P A ” Lilis Ujianti

“ U P A ” Lilis Ujianti

Upa, sega seblindi sing kapiran ora melu bathir mlebu maring cangkem. Sega sing  semangsang nang klambi utawa nang meja. Sega sing ora mlebu maring cangkeme anak utawa bocah cilik sing lagi dedulang.

Ora bareng-bareng bisa maregna wong sing agi madang. Salahe sapa kasi ana upa? Kasi ana sega sing mubadzhir?. Sega sing pol-pole deslenthik ben lunga sekang panggonane. Sega sing debuwang mergane desawang ora endah. Salahe sing agi madang, salahe sing agi ndulang ora bener gole nglebokna sega maring cangkem.  Ora kira-kira gole ngepasaken akeh sethithike sega sing amot nang cangkem. Mulane dadi ana upa, ana sega sing kapiran.

Upa mertandakna ora titise wong, nandhakna ora pintere wong gole ngrancang sega sepira sing kira-kira bisa mlebu maring cangkem. Upa bisa dearani korban salah management. Angger depadhakna karo anak, angger kasi ana anak sing  urung bisa ngapa-ngapa kaya upa kuwe mau kudune wong tuwane ngarahna maring plekara-plekara sing apik lan becik. Tangan kuwe ibarate carane wong tuwa nggiring bocah kon pada bener, detutna kanti bener temenan. Mergane anak sing depadhakna upa kuwe mau pada karo belo, anak kebo sing mlebu kandange kudu degiring mergane urung weruh dalan sing pas maring kandhange. Kudune wong tuwa pinter gole nggiring anak arep maring ndi, aja kasi ana anak sing kapiran ora kerumat, mbuh kerumat fisik lan psikhise. Bocah sing ora  kerumat, ora dedhidhik kanthi bener ora bisa nggawa awake dewek nang ndi papan,  bisa baen merga ora bisa paham lingkungan bocah mau  bakalan degusah, ora dekarepna tekane. Kaya upa sing deslenitk kareben gigal.

Beda maning angger upa deibaratna wong dewasa sing wis bisa mikir, bisa baen upa kuwe wong  sing menjila, individualis, senenge dewek, ora seneng srawung.  Ibarate upa, batire pada mlebu cangkem  ya malah senenge ndeweki metu. Ya ari metu ndadekna apik si ora apa-apa ningen metu ndadekna ora apik, ngotor-otori tok. Wong dewasa kudune bisa  mikir menawa urip kuwe butuh bareng-bareng karo wong liya, ora nggayah urip bisa dhewekan.Kudune seneng grubyuk batir, kanggo plekara-plekara sing apik. Aja  anane nang ngumah thok, apa mikir kepentingane dhewek thok.

Ya angger dadi upa sing out of the box aliyas upa sing beda karo liyane, bisa-bisa nembe tledik gigal wis ana pitik apa kucing sing ngadhangi, dadi senajan dhewekan upa kuwe manpangat kanggo makhluk liya,  makhluk liya.***

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan